Pályázati felhívás: Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Kihirdetésre került a 2018/2019. tanévi Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj.

I. Tájékoztató a 2018/2019. tanévi Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati felhívásához

  • Az oktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz - tanévenként - a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.
  • A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra szóló pályázatot a felsőoktatási intézmény írja ki.
  • A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma a Károli Gáspár Református Egyetemen – a 2018/2019. tanév vonatkozásában – 27 fő.
  • Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege Nftv.114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 2018-ban 40.000 Ft havonta.
  • A 2018/2019. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2018/2019. tanévben folyósítható.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat benyújtásának részleteiről tájékozódjanak a részletes pályázati útmutatóban, amely az alábbi linken letölthető: itt!

II. Kik pályázhatnak
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra a Károli Gáspár Református Egyetem azon hallgatói jogosultak, akik

  • a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatának benyújtását megelőző két félévre bejelentkezett, és ebben a két félévben legalább 55 kreditet megszerzett
  • az alábbi felsorolt képzéseink valamelyikén államilag támogatott (ösztöndíjas, részösztöndíjas) képzésben, vagy költségtérítéses (önköltséges) formában részt vettek:
   • teljes idejű alapképzésben,
   • teljes idejű mesterképzésben,
   • teljes idejű osztatlan képzésben.

III. A pályázatok leadásának határideje, helye
2018. június 25. hétfő 14.00 óráig kell zárt borítékban benyújtani a Karok Dékáni Titkárságára az alábbi kötelező mellékletekkel együtt:

1. pályázati adatlap: letölthető itt

2. az egyetem rektorának címzett indoklást tartalmazó levél (maximum egy oldal terjedelmű, melyben a hallgató az esetében beszámítható eredményeket sorolja fel.)

3. igazolások:

 • indexmásolat
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata
 • egyéb igazolások (ha vannak) pl.:
  • OTDK-helyezést igazoló oklevél fénymásolata;
  • OTDK-helyezés nélküli részvételről szóló igazolás fénymásolata;
  • OTDK-különdíjról szóló oklevél fénymásolata;
  • kutatási projektben való részvétel vagy szakkollégiumi tevékenységről szóló igazolás;
  • OTDK-n kívüli egyéb szakmai/tanulmányi versenyeken való részvétel;
  • publikációk, pályamunkák, előadások;
 • közéleti, sport- és egyéb tevékenység (ha vannak):
  • hallgatói-közéleti tevékenység (hallgatói önkormányzat, kollégiumi tisztség, rendezvények szervezése stb.);
  • egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenység;
  • aktív igazolt versenyszerű sporttevékenységről szóló igazolás.


A Kari rangsor legkésőbb 2018. július 6-án pénteken 14.00 óráig a Karon kihirdetésre kerül,
mellyel kapcsolatban a hallgatók 

2018. július 17-én kedden 16.00 óráig jogorvoslati kérelemmel élhetnek a Kar vezetőjénél.

Csak azok a hallgatók részesülhetnek az ösztöndíjban, akik a jelentkezésüket határidőben, formai szempontból az előírásoknak megfelelően nyújtották be.

A hallgató Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban egy felsőoktatási intézményben részesülhet. Amennyiben több felsőoktatási intézmény tesz javaslatot ugyanazon személy elismerésére, a hallgató abban a felsőoktatási intézményben részesül nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt.

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube