Szociológia Tanszék

Szociológia Tanszék

A 2011 októberében akkreditált szociológia alapszak 2012. szeptember 1-jétől indult először. Képzési programunk magas szintű etikai tartalommal és a pozitív emberi értékek hangsúlyozásával szakszerű szociológia oktatást kíván megvalósítani. Képzésünk az alapozó társadalomismereti, szociológiaelméleti, szociológiatörténeti és szakszociológia tárgyak oktatásán túl a módszertani-gyakorlati képzést helyezi középpontba, a kapcsolódó tárgyakat pedig a hallgatók kis létszámú szemináriumi keretek között sajátíthatják el.

A képzés során nagy hangsúlyt helyezünk a hallgatók és oktatók közötti személyes kapcsolatra, amely lehetővé teszi a személyre szabott tehetséggondozást, valamint a hallgatók bekapcsolódását a kutatási projektekbe. A munkaerőpiacon való elhelyezkedést segítik elő – az ehhez szükséges kapcsolati háló kiépítésén keresztül – a nyári gyakorlatok, amelyek szorosan illeszkednek a gyakorlati kurzusokhoz. Ezek közé tartozik az első év utáni nyári falukutató tábor és a második nyáron teljesített kéthetes szakmai gyakorlat valamely piac- vagy közvélemény-kutató cégnél, társadalomtudományi kutatóintézetnél, társadalmi célú projekteket tervező, illetve kezelő szervezeteknél vagy a Református Egyház intézményeinél.

A képzés során az elméleti tudásanyag mellett a módszertani és készségtárgyak elsajátítása alkalmassá teszi a végzett hallgatókat az önálló társadalomtudományi kutatásra, valamint megfelelő felkészültséget biztosít számukra a közeljövőben Karunkon induló szociológia mesterképzésre, azon belül a piac- és közvélemény-kutatási vagy a szociálpolitikai szakirányra való továbblépésre.


A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁN A 2018/2019-ES TANÉVTŐL ELINDUL A SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉS. KÉPZÉSÜNKÖN A LEHETSÉGES MUNKAERŐPIACI ÉS TOVÁBBTANULÁSI KIMENETEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL KÉT SPECIALIZÁCIÓT ALAKÍTOTTUNK KI: BIG DATA ELEMZÉS VAGY SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA SPECIALIZÁCIÓN VÁRJUK A JELENTKEZŐKET.

A „big data elemzés” specializáción végzettek a „big data” rendszerek elemzése terén szerzett speciális szakértelem, továbbá megfelelő társadalomtudományi háttér és probléma-érzékenység birtokában jó eséllyel pályázhatnak minden olyan szervezethez, ahol az emberi viselkedésről kiterjedt tranzakciós adatbázisok állnak rendelkezésre. A bankok, a telekommunikációs cégek, az internetes kereskedelem, vagy az e-közigazgatás jelentős mennyiségű munkaerőt tud felszívni ezen a területen hazánkban és Európában egyaránt. Mivel a társadalmi-gazdasági tranzakciók napjainkra az elektronikus ügyfélszolgálati megoldásoknak köszönhetően egyre inkább naplózottá válnak, ezen hatalmas adatbázisok elemzése jelentős lehetőségeket tartogat a gazdaság, az államapparátus és a civil szféra szereplői számára egyaránt.
A szociológia mesterképzés „szociálpszichológia” specializációján végző hallgatók  szociálpszichológiai és szociológiai ismereteik, valamint a kvalitatív és kvantitatív módszerek gyakorlati alkalmazásának birtokában alkalmasak lesznek piackutatással foglalkozó cégeknél, szervezetek humánerőforrás-gazdálkodási részlegeinél, szervezetfejlesztéssel és tanácsadással foglalkozó cégeknél, helyi, illetve országos szintű társadalmi célú fejlesztő projekteket tervező, ellenőrző, hatásaikat elemző szervezeteknél (közigazgatási szervezetek, minisztériumok) vagy hasonló profilú civil és egyházi szervezeteknél való elhelyezkedésre. Továbbá a személyközi viszonyok és a konfliktuskezelés terén szerzett képzettségük jó alapot jelenthet ahhoz is, hogy trénerként, coachként vagy mediátorként képezzék tovább magukat.
Emellett széleskörű társadalomelméleti és módszertani ismereteik lehetővé teszik mindkét specializáción végzett hallgatóink számára, hogy tudományos területen, doktori képzésben, valamint társadalomkutatással foglalkozó intézményeknél, oktató- és kutatóhelyeken kezdjék meg a pályájukat.

A KÉPZÉS TARTALMA, FELÉPÍTÉSE

Az általános elméleti (szociológiaelmélet, társadalomtörténet, szociálpszichológia) és módszertani (kvantitatív- és kvalitatív módszerek) tárgyak többségére az első két félévben kerül sor, a specializációk szerint differenciált tárgyak a második félévtől kezdődnek. A „big data elemzés” specializáción a statisztikai programozás, a többváltozós elemzések és a fejlett statisztikai módszerek vannak a középpontban, míg a „szociálpszichológia” specializáció tárgyai a személyközi kapcsolatokra, szervezet- és vezetéselméletre, mediációra, konfliktuskezelésre és az ezekhez kapcsolódó szociálpszichológiai módszerekre fókuszálnak.
A képzés meghatározó jellemzője a gyakorlatorientált felépítés: a másodiktól a negyedik félévig oktatói mentorálás mellett saját projektfeladaton dolgoznak, a harmadik félévben pedig két hetes szakmai gyakorlaton vesznek részt. A képzés nagy hangsúlyt fektet a prezentációs- és publikációs készségek, valamint az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére is.

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK ÉS FELVÉTELI

Mesterképzésünkre a szociológia és a társadalmi tanulmányok alapszakon végzettek mellett várjuk mindazokat, akik legalább 60 kredittel rendelkeznek a szociológiai képzés szempontjából releváns társadalomtudományi területről, vagy ugyanerről a területről legalább 20 kredittel rendelkeznek, és vállalják, hogy a hiányzó krediteket nálunk, a mesterképzéssel párhuzamosan szerzik meg.
A szóbeli felvételin való részvételhez motivációs levelet és részletes szakmai önéletrajzot kérünk.

Szociológia MA tantárgylista


Szakdolgozat értékelése és bírálata 2017/2018
Szociológia szakdolgozati konzultációk ütemezése 2017/2018
Szociológia Szakdolgozati témák 2017
Szociológia BA levelező órarend 2017/2018/I.
1. évf. KRE matematika szintfelmérő 2016- szeptember
1. évf. KRE matematika szintfelmérő 2016- szeptember megoldási kulcs

 

Tanszékvezető

Dr. habil. Albert Fruzsina főiskolai tanár Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Teljes és részmunkaidős oktatók:

Dr. Balogh Eszter egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Biró Emese egyetemi adjunktus Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Csanády Márton főiskolai tanár, tudományos főmunkatárs Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. habil. Dupcsik Csaba egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Drjenovszky Zsófia  egyetemi adjunktus Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Tóth Gergely egyetemi adjunktus Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
dr. Török Emőke egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Más szakról áttanít:

Sztárayné dr. Kézdy Éva egyetemi adjunktus Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Béres István - egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Lovász Irén egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Demeter Márton egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube