Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék

 

A tanszék képzésben betöltött feladata a hallgatókat megismertetni a személyiség egészséges és patológiás működéseivel, ezek diagnosztikai és terápiás vonatkozásaival. Ennek megfelelően a fő oktatási területek: személyiséglélektan, pszichopatológia, patopszichológia, klinikai pszichológia, egészségpszichológia, klinikai egészségpszichológia és pozitív pszichológia.

Képzésünk gyakorlatorientált, ennek keretében részben belső gyakorlatok, részben külső intézményekben – kórházban, nevelési tanácsadóban – tartott gyakorlatok segítségével igyekszünk megismertetni a hallgatóinkat a pszichológusok mindennapi munkájával.

Belső gyakorlataink során abban segítjük hallgatóinkat, hogy a megszerzett elméleti ismereteiket gyakorlati készségekbe fordítsák. Megtanulhatják a különféle kérdőívek és tesztek használatát és kiértékelését, elsajátíthatják az interjúkészítés módszereit, megismerkedhetnek a klinikai esetreprezentáció és az egészségpszichológiai oktatási programok alapjaival, és betekintést nyerhetnek terápiás, módszerspecifikus területekre is: pl. családterápia, pszichodráma, autogén tréning, fókuszolás, konfliktuskezelés, relaxáció, szimbólumterápia, művészetterápia stb.

Fontosnak tartjuk a hivatásbeli személyiségfejlesztést, BA képzésben 6 féléven keresztül oktatjuk a pályaszocializációt.

A tanszéken dolgozó kollegák valamennyien gyakorló pszichológusként is tapasztalattal bíró pszichológusok, mindannyian számos módszerspecifikus képzéssel rendelkeznek. A tanszéken dolgozó kollegák valamennyien PhD tudományos fokozattal rendelkező, vagy fokozatszerzésben levő oktatók.

Kutatásaink a pár és család (közös Rorschach, hordozás, örökbefogadás), a pozitív pszichológia (mentális egészség, optimizmus, megbocsátás, mindfullness) és a krónikus fájdalom témakörei köré szerveződnek.

Az utóbbi ideig jelentős számú konferencia-előadás és publikáció készült a fent említett témakörökben.

A kutatásainkban való részvételre folyamatosan fogadunk önismeretre vágyó párokat, valamint várjuk az érdeklődő hallgatókat és kollégákat is.
Jelentkezés ezen a címen: [e-mail megjelenítése].

Tanszékvezető
Dr. Mirnics Zsuzsanna
Telefon: +36 (1) 430 2340/517


A Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék oktatói

Dr. Mirnics Zsuzsanna tanszékvezető, egyetemi docens
Prof. Dr. Bagdy Emőke professor emeritus, egyetemi tanár
Kosztyuné Dr. Nyitrai Erika egyetemi docens
Dr. Szili Ilona egyetemi docens
Dr. Szabó-Bartha Anett egyetemi adjunktus
Dr. Ferenczi Andrea egyetemi adjunktus
Dr. Tanyi Zsuzsanna egyetemi adjunktus
Heincz Orsolya egyetemi tanársegéd
Mersdorf Anna egyetemi tanársegéd


Elérhetőség:
1037 Budapest, Bécsi út 324., V. ép., fsz. 108. szoba, félemelet 517. szoba
Tel.:+36 (1) 430 2340

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube